Thursday, December 31, 2009

Namdal Museum

Namsos - December 2009

2 comments:

alterdom said...

Sublime dette tilfellet av snø og natt for dine bilder!

Fortsett til 2010 bilder så vakkert!

Aro said...

hei!hmm..just...so deep..lovely loneliness..darkness means love..the sinner love!..i really like your photos!